Hem Brandmännens Riksförbunds Kongress 2015

Brandmännens Riksförbunds Kongress 2015

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal

Brandmännens Riksförbund Växel: 08-722 34 80 E-post: kansli@brandfacket.se
Palmfeltsvägen 19 Hemsida: www.brandfacket.se
121 62 Johanneshov

.pdf Välkommen till kongress 2015 (165Kb)
.pdf Scandic Alvik – Läge – Hotell Stockholm (364Kb)
.pdf Viktiga aktuella dokument till BRF kongress 2015 (2,18 Mb)

Utlysning av Brandmännens Riksförbunds Kongress 2019

Brandmännens Riksförbund kallar härmed sina medlemmar att delta i förbundets 19:e kongress. Kongressen hålls på Scandic Alvik 12-13 oktober 2019.

Enligt förbundsstadgarna har varje förbundsavdelning rätt att sända ett ombud per påbörjat 100 tal avdelningsmedlemmar samt ett ombud per distrikt. Enskild medlem eller förbundsavdelning äger rätt att avlämna motion/er till kongressen avseende frågor eller förslag motionären finner angeläget att kongressen upptar till behandling. Motion skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 28 april 2019.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och nomineringar ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 september 2019. Rätt att nominera har enskild medlem, klubb, avdelning, distrikt och förbundets valberedning. Kongressen är förbundets högsta beslutande instans. Genom kongressen har medlemmarna direkt inflytande på förbundets verksamhet, målinriktning och förvaltning. Genom att avlämna motioner och delta i kongressens förhandlingar och beslut utnyttjar medlemmarna sin rätt att påverka förbundets fortsatta arbetsinriktning.

Anmälningshandlingar, ombudsfullmakter samt information om resor mm kommer att utsändas till förbundsavdelningarna under april månad 2019. Förbundsstyrelsen emotser stor uppslutning till kongressen, och hälsar redan nu förbundsavdelningarnas och distriktens representanter välkomna till Alvik och Brandmännens Riksförbunds 19:e kongress!

Peter Bergh, Förbundsordförande
BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

Stockholm den 20 februari 2019