Hem Brandposten

Brandposten

Brandposten

Brandposten ges ut av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, avdelningen för Brandteknik. De innehåller nyttig information om provning, forskning och utveckling inom brandtekniken. Den utkommer två gånger per år på både svenska (6000 ex) och engelska (1500 ex). Den distribueras gratis till SPs kunder, räddningstjänster, myndigheter, certifieringsorgan, klassningssällskap, brandkonsulter, brandingenjörer och arkitekter.

För vidare läsning samt registrering av prenumeration vänligen besök: http://www.sp.se/sv/units/fire/information/brandposten/Sidor/default.aspx