Angående Sala-branden

0
Vi har idag, fredag 15 augusti, suttit med SKL/Pacta angående ersättningar till de brandmän som har och kommer att delta i arbetet. När det...

Angående varslet

Just nu kommer ytterligare ett till mail med varselinformation till våra förtroendevalda.Vi vet vad och på vilket sätt frågorna kommer och varför och...

Procent ger promille

BRF måste inse att förändringarna kan bara ske med små steg och de förmåner BRF skulle få i sina förslag på arbetsgrupper kan...

Mer information kring konflikten

0
Hejsan. En uppdaterad frågor-och-svar lista. Annars finns naturligtvis alltid konflikt@brandfacket.se om ni inte hittar era svar här. Många arbetsgivare börjar få problem nu och...

Angående ersättningar för brandmän vid Salabranden

0
BRF har av flera medlemmar blivit varse att ersättningarna vid deltagande i Salabranden skiljer sig beroende på vilken lokal organisation man kommer från. Ersättning...

Angående medlemsavgifter

0
I lagen om skydd mot olyckor, LSO, framgår i 1 Kap. 3§ att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas...

From den 1 november erbjuder vi privatförsäkringar för dig och din familj!

0
Brandmännens riksförbund samarbetar med Söderberg & Partners som är Nordens största försäkringsförmedlarföretag.

En spade är en spade och inte en kratta

0
”BRF har olyckligtvis inte förflyttat sig tillräckligt och flaggar istället för att utöka sitt varsel” skriver SKL och menar att de erbjudit något....

AVTALSRÖRELSE 2022

0
Avtalsrörelsen för ett nytt RiB-avtal är igång!  Brandmännens Riksförbund har idag sagt upp det nu gällande avtalet, RiB-19 och lagt fram preliminära yrkanden till nytt...

Dom i Hörbymålet

0
Dom i Hörbymålet gällande arbete med IVPA och sjukvårdslarm för arbetstagare som omfattas av RiB. (Hörby / BRF) meddelades idag onsdagen den 26...