Nytt varsel i konflikten
Fortsatt konflikt i förhandlingarna