Hem Försäkringar i Brandmännens Riksförbund tom 2021

Försäkringar i Brandmännens Riksförbund tom 2021

Försäkringar i Brandmännens Riksförbund är upphandlade och förhandlade för att vara konkurrenskraftiga och prisvärda alternativ för BRFs medlemmar. I samarbetet med Söderberg & Partners finns även möjlighet till snabb information om medlemsförsäkringarna och stöd vid inträffade skador. Alla BRFs medlemsförsäkringar är frivilliga och tecknas av medlemmen förutom försäkringen Trygg Brandman som ingår premiefritt i 2 månader för nya medlemmar.

Målsättningen är att alltid ha de bästa villkoren till den lägsta premien och alla försäkringar ses över med jämna mellanrum för att hitta de bästa lösningarna.

Har du funderingar på någon av försäkringarna går det bra att ringa till BRF 08-7223480 och Söderberg & Partners på telefon 026-615100. Det går även bra att skicka ett mail till brandman@soderbergpartners.se.

Om du klickar på rubriken för försäkringen kan du läsa eller ladda ned ett produktblad i PDF-format. Under varje försäkring står det beskrivet om försäkringen, hur du tecknar den och vad du gör om du råkar ut för en skada.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om medlemsförsäkringarna.


Ladda ner infoblad!

Hemförsäkring i Vardia Försäkring

Vardia Försäkring tecknar förutom hemförsäkring även försäkringar för bil, bostadsrätt, villa och fritidshus. Tecknar man även bilförsäkring så får man 20% rabatt på bilförsäkringen.

Teckna försäkring
Kontakta Vardia på 08-501 103 33 så får du en offert direkt via telefon.

Skador
Ring Vardia på 08-501 103 33 så hjälper de dig med din skada.

Ladda ner infoblad!

Trygg Brandman i Nordeuropa

Trygg Brandman är en specialanpassad försäkring för BRFs medlemmar. Försäkringen innehåller två moment:

 • En Sjukförsäkring som ersätter med 1 500 kr i upp till 12 månader efter 30 dagars karens. Samma belopp gäller arbetsoförmåga vid graviditet. Försäkring lämnar då ersättning tidigast efter 3 månaders graviditet och upphör 3 månader efter förlossningsdagen. Om komplikationer vid förlossningen leder till sjukskrivning kan ytterligare 6 månaders ersättning lämnas. Maximal ersättningstid är dock alltid 12 månader.
 • En Diagnosförsäkring som ersätter med ett engångsbelopp på 35 000 kr. Försäkringen gäller för 20 diagnoser bl.a. cancer, hjärtinfarkt, stroke etc. Läs om diagnoserna här.pdf

Premien för Trygg Brandman är 67 kr per månad och ingår premiefritt i 2 månader för nya medlemmar utan att behöva lämna hälsodeklaration.

Teckna Försäkring
Ring BRF 08-7223480 eller skicka en anmälan till brandman@soderbergpartners.se.

Skador
Fyll i en skadeanmälan som finns längst ned på sidan och skicka till Nordeuropa. Gäller skadan en sjukförsäkring använd Sjukanmälan och gäller det en diagnos använd Diagnosanmälan.

Ladda ner infoblad!

Olycksfallsförsäkring i Nordeuropa

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och ersätter dig bland annat för läkarkostnader, sveda och värk, invaliditet samt dödsfall.

 • Medicinsk invaliditet 10 basbelopp
 • Ekonomisk invaliditet 10 basbelopp
 • Månadspremien för olycksfall är 31 kr.

Teckna försäkring
Ring BRF 08-7223480 eller skicka en anmälan till brandman@soderbergpartners.se.
Skador
Fyll i anmälan som finns längst ned på sidan och skicka till Nordeuropa, adressen står på anmälan.

Ladda ner infoblad!

Livförsäkring i Nordeuropa

Med en livförsäkring kan du ge ekonomisk trygghet till dina närstående om du avlider. Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situation som uppstår vid ett dödsfall. 1 prisbasbelopp utbetalas till barns dödsbo, om barn som omfattas av barnskyddet avlider före utgången av den månad då barnet fyller 18 år.

Teckna försäkring
Ring BRF 08-7223480 eller skicka en anmälan till brandman@soderbergpartners.se.

Skador
Fyll i anmälan som finns längst ned på sidan och skicka till Sedgwick Sweden AB, Box 114, 171 22 SOLNA, adressen står på anmälan.

Ladda ner infoblad!

Medlemsförsäkring i Nordeuropa

En gruppförsäkring innehåller ett antal olika försäkringar som är betydligt billigare att teckna än att köpa försäkringen enskilt hos ett försäkringsbolag. BRFs gruppförsäkring innehåller följande försäkringar:

 • Olycksfall för medförsäkrad
 • Sjukförsäkring för medförsäkrad
 • Livförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Premien varierar beroende på valda försäkringsbelopp

Teckna försäkring .pdf
Fyll i önskad försäkring och försäkringsbelopp, du kan välja fritt bland de försäkringar som finns. Skicka ansökan till Nordeuropa.

Skador
Fyll i skadeanmälan som finns längst ned på sidan och skicka den till Nordeuropa, adressen står på anmälan.

A-kassa

Här kan du läsa mer om den A-kassa vi rekommenderar: https://www.stsakassa.se/valkommen-till-sts-akassa.

Arbetsskadeförsäkringen

Om du får en inkomstförlust eller utökade kostnader på grund av din arbetsskada kan du under vissa förutsättningar ha rätt att få ersättning för detta. Denna ersättning betalas ut av Försäkringskassan och du kan läsa mer om detta här.

Faktablad

Skadeanmälningar

Ansökan

Villkor och Förköpsinformation

Kundteam

Söderberg & PartnersSöderberg & Partners
Första Magasinsgatan 5
803 10 Gävle

Fredrik Ståhlberg
Tel: 026-615100
Mobil: 070-109 69 00
E-post: fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se