Hem LAGAR OCH AVTAL

LAGAR OCH AVTAL

Här hittar du några av de vanligaste lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden.

RiB 24

Ersättningsnivåer
Förhandlingsprotokoll
RiB 24 Bilaga 1

Bilaga R 2024

Allmänna bestämmelser 24 (AB)

SAP-R

Information om avtalet

KB-avtalet

Kollektivavtal för krigs och beredskapstillstånd

AFS:ar för räddningstjänsten

Brandmännens Riksförbund får en del frågor om AFS:ar och är remissinstans för Arbetsmiljöverket relaterat räddningstjänst. Vi lägger upp några här och vi börjar från början. För att vara behörig till utbildning i Skydd mot olyckor krävs att du är ”fullt frisk” enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Kravet ställs för att du ska kunna klara de övningsmoment under utbildningen som innehåller rök- och kemdykning. Rök- och kemdykning innebär arbete i tät rök, med eventuella farliga luftföroreningar. Det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med psykisk press. Du ska också kunna ”arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer”

Förutom den är det Rök och kemdykning, gravida och ammande, dykeriarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete som efterfrågas mest hos oss. De och andra relevanta för räddningstjänsten finns nedan och letar ni fler eller andra rekommenderas Arbetsmiljöverkets webb.

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, föreskrifter

AFS 2020:5 Arbetsanpassning, föreskrifter

AFS 2020:9 Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19, föreskrifter – Arbetsmiljöverket

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar

AFS 2010:16 Dykeriarbete

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare

AFS 2007:7 Rök- och kemdykning

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 

AFS 1993:2 2 Våld och hot i arbetsmiljön

Ersättningsnivåer RiB-avtalet 2018-05-01

Ladda ner!

Förlikningsöverenskommelse mellan BRF & SKL/PACTA 2017-10-06

Ladda ner!

Bilaga 2, RiB 17 – 170501

Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.
Ladda ner!

RiB 16

Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

Bilaga 1, RiB 16 – 161001

Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

RiB 15

Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

Bilaga 1, RiB 15 – 150721

Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

Förhandlingsprotokoll, RiB 15 – 150721

Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

AB 13

Centralt avtal för heltidsbrandmän.

Ladda ner!

Bilaga E till AB 13

Bilaga som reglerar arbetstid, pension m.m. för heltidsbrandmän.

För att leta efter lagtexter, vänligen besök:  www.lagen.nu