Hem Lagar och avtal

Lagar och avtal

Här finns det några av de vanligaste lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden.

RiB 22

.pdf Förhandlingsprotokoll RiB 22

.pdf RiB 22

.pdf Ersättningar i kronor och ören

.pdf Redogörelse för nyheter och förändringar

Ladda ner!

Bilaga R 2020

Bilaga R

AB

Allmänna bestämmelser 20 (AB)

AFS:ar för räddningstjänsten

Brandmännens Riksförbund får en del frågor om AFS:ar och är remissinstans för Arbetsmiljöverket relaterat räddningstjänst. Vi lägger upp några här och vi börjar från början. För att vara behörig till utbildning i Skydd mot olyckor krävs att du är ”fullt frisk” enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

.pdf AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet   

Kravet ställs för att du ska kunna klara de övningsmoment under utbildningen som innehåller rök- och kemdykning. Rök- och kemdykning innebär arbete i tät rök, med eventuella farliga luftföroreningar. Det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med psykisk press. Du ska också kunna “arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer”

Förutom den är det Rök och kemdykning, gravida och ammande, dykeriarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete som efterfrågas mest hos oss. De och andra relevanta för räddningstjänsten finns nedan och letar ni fler eller andra rekommenderas Arbetsmiljöverkets webb.

.pdf AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

.pdf AFS 2007:7 Rök- och kemdykning

.pdf AFS 2010:16 Dykeriarbete

.pdf AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare

.pdf AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar

.pdf AFS 2015:4 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

.pdf AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 

.pdf AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

.pdf AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

.pdf AFS 1997:2 Arbete i stark värme

.pdf AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

.pdf AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

.pdf AFS 2020:2 Personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19

.pdf AFS 1994:1 2 Arbetsanpassning och rehabilitering

.pdf AFS 1993:2 2 Våld och hot i arbetsmiljön

.pdf AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö 

.pdf AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

Ladda ner!

Ersättningsnivåer RiB-avtalet 2018-05-01

.pdf Ersättningsnivåer RiB-avtalet 2018-05-01

Ladda ner!

Förlikningsöverenskommelse mellan BRF & SKL/PACTA 2017-10-06

.pdf Förlikningsövernskommelse

Ladda ner!

Bilaga 2, RiB 17 – 170501

.pdf Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

RiB 16

.pdf Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

Bilaga 1, RiB 16 – 161001

.pdf Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

RiB 15

.pdf Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

Bilaga 1, RiB 15 – 150721

.pdf Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

Förhandlingsprotokoll, RiB 15 – 150721

.pdf Räddningsmän i beredskapsstyrka, kollektivavtal för deltidsbrandmän.

Ladda ner!

AB 13

.pdf Centralt avtal för heltidsbrandmän.

Ladda ner!

Bilaga E till AB 13

.pdf Bilaga som reglerar arbetstid, pension m.m. för heltidsbrandmän.

För att leta efter lagtexter, vänligen besök :  www.lagen.nu.