• Hem
  • Kvinnor och mångfald

Kvinnor och mångfald

Brandmännens Riksförbund har under årtionden arbetat för att fler kvinnor skall fä möjlighet att arbeta som brandmän. Idag är drygt 350 kvinnor medlemmar i Brandmännens Riksförbund och antalet ökar sakta men säkert. Vi vet av erfarenhet att det uppstår speciella frågor för de som redan är anställda men även andra som är intresserade av yrket kanske vill ha mer specifik information.

Kvinnor och mångfalds vision är att räddningstjänsten ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling och visa en inkluderande arbetsmiljö där all kompetens tas tillvara och att olikheter ses som en tillgång. Vi har med anledning av detta en grupp med hel- och deltidsbrandmän som gärna svarar på frågor om yrket eller hjälper till att lotsa till andra instanser för att lösa eventuella problem som kan ha uppstått. Har du frågor om att vara brandman eller vill ha någon som stöd och kunna bolla frågor med. Vi har denna grupp med erfarna brandmän för att du skall få den möjligheten.

Här kan du läsa handlingsplanen för gravida, ammande samt föräldraledig personal i utryckningstjänst


 

Annette Askenryd

Jag har jobbat som deltidsbrandman vid Piteå Räddningstjänst sedan 2013. Arbetar heltid som gymnasielärare där jag undervisar i Idrott och hälsa samt yrkeskurser på Barn- och fritidsprogrammet. Är även instruktör på en friskvårdsanläggning sedan drygt 25 år tillbaka. Jag är gift och har fyra barn i åldrarna 12-28 år. Den fritid jag har består av träning, friluftsliv och umgänge med familj och vänner. Jag tror på och vill jobba för en Räddningstjänst som speglar samhället.

Telefon: 070-317 19 66
E-post: annette.askenryd@brandfacket.se

 


 

Sergio PintoSergio Pinto

Jag har jobbat som heltidsbrandman sedan 2003 på Räddningstjänsten Östra Götaland. Jag är gift och har två grabbar på 14 och 18 år och har nu sadlat om till Tekniker på område rökskydd och radio mm.

 

 
Telefon
: 070-351 01 01
E-post: sergio.pinto@brandfacket.se

 


Jeanette Wikström

Jag heter Jeanette Wikström, gift och två vuxna söner. Arbetar sedan 1988 som deltidsbrandman vid Lycksele Räddningstjänst, en station i Västerbottens inland. Vår räddningstjänst består av 4 deltidsstyrkor och vi har jour var fjärde vecka. I min huvudanställning arbetar jag som bygg- och anläggningstekniker på ett teknikkonsultföretag.

 

Telefon: 070-696 18 00
E-post: jeanette.wikstrom@brandfacket.se