Hem BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS ORGANISATION

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS ORGANISATION

Brandmännens Riksförbunds beslutande organ är:

  1. Kongressen
  2. Förbundsstyrelsen
  3. Presidiet

Förbundets lokala organisation benämnes förbundsavdelning. Inom förbundsavdelningen kan finnas en eller flera brandmannaklubbar och alla dessa tillhör ett distrikt. Kongress hålles vart fjärde år, nästa gång 2023. Förbundsstyrelsen väljes av kongressen.

Vänligen se nedan för kontaktinformation till alla som arbetar för Brandmännens Riksförbund. För att skicka E-post till någon av våra medarbetare använder vi följande system: förnamn.efternamn@brandfacket.se.


Kanslipersonal

Peter Bergh
Förbundsordförande

Malin Lindström
Kanslisekreterare

Magnus Krantz
Ombudsman

Vikarierande ombudsman

Fredrik Ståhlberg
Försäkringsrådgivare


Förbundsstyrelse

Peter Bergh
Förbundsordförande

Tobias Rådenfjord
1:e Vice Förbundsordförande

Stefan Nygren
2:e Vice Förbundsordförande

Bengt Sörqvist
Ledamot

Linus Bengtsson
Ledamot

Anders Pettersson
Ledamot

Hans Wallsten
Ledamot

Annette Askenryd
Ledamot

David Sagebo
Ledamot

Johan Ekbäck
Ledamot

Camilla Andersson Sparring
Ersättare

Joel Nilsson
Ersättare

Johan Persson
Ersättare


Distriktsombudsmän

Magnus Krantz
Skåne, Blekinge
och Östergötland
Kontakta via E-mail

Bengt Sörqvist
Halland, Västra Götaland och Södermanland
Kontakta via E-mail

Per Persson
Jönköping, Kalmar och Kronoberg
Kontakta via E-mail

Vakant
Tillfälligt Magnus Krantz
Västmanland, Södra Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro
Kontakta via E-mail

David Sagebo
Jämtland, Västernorrland,
och Norra Dalarna
Kontakta via E-mail

Kennet Eriksson
Stockholm, Uppsala och Gotland
Kontakta via E-mail

Stefan Nygren
Västerbotten och Norrbotten
Kontakta via E-mail