Hem BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS ORGANISATION

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS ORGANISATION

Brandmännens Riksförbunds beslutande organ är:

  1. Kongressen
  2. Förbundsstyrelsen
  3. Presidiet

Förbundets lokala organisation benämnes förbundsavdelning. Inom förbundsavdelningen kan finnas en eller flera brandmannaklubbar och alla dessa tillhör ett distrikt. Kongress hålles vart fjärde år, nästa gång 2023. Förbundsstyrelsen väljes av kongressen.

Vänligen se nedan för kontaktinformation till alla som arbetar för Brandmännens Riksförbund. För att skicka E-post till någon av våra medarbetare använder vi följande system: förnamn.efternamn@brandfacket.se.


Kanslipersonal

Peter Bergh
Förhandlingschef

Malin Lindström
Kanslisekreterare

Magnus Krantz
Ombudsman


Fredrik Ståhlberg
Försäkringsrådgivare


Förbundsstyrelse

Anders Cederberg
Förbundsordförande

Magnus Krantz
1:e Vice Förbundsordförande

Tobias Rådenfjord
2:e Vice Förbundsordförande

Christer Fagerhov
Ledamot

Johan Holmström
Ledamot

Johan Ekbäck
Ledamot

Johan Persson
Ledamot

Stefan Nygren
Ledamot

Louise Kramnäs Larsson
Ledamot

Joel Nilsson
Ledamot

David Sagebo
Ersättare

Anette Backström
Ersättare

Lars-Olof Karlsson
Ersättare


Distriktsombudsmän

Magnus Krantz
Skåne, Blekinge
och Östergötland
Kontakta via E-mail

Per Persson
Jönköping, Kalmar och Kronoberg
Kontakta via E-mail

Kennet Eriksson
Stockholm, Uppsala och Gotland
Kontakta via E-mail

Peter Bergh
Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro
Kontakta via E-mail

David Sagebo
Jämtland och Västernorrland.
Kontakta via E-mail

Johan Ekbäck
Kontakta via E-mail
Stefan Nygren
Kontakta via E-mail
Västerbotten och Norrbotten

Mikael Strand
Kontakta via E-mail
Bengt Sörqvist
Kontakta via E-mail
Stefan Wingdén
Kontakta via E-mail
Halland, Västra Götaland och Södermanland