• Hem
  • Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbunds beslutande organ är:

  1. Kongressen
  2. Förbundsstyrelsen
  3. Presidiet

Förbundets lokala organisation benämnes förbundsavdelning. Inom förbundsavdelningen kan finnas en eller flera brandmannaklubbar och alla dessa tillhör ett distrikt. Kongress hålles vart fjärde år, nästa gång 2019. Förbundsstyrelsen väljes av kongressen.

Vänligen se nedan för kontaktinformation till alla som arbetar för Brandmännens Riksförbund. För att skicka E-post till någon av våra medarbetare använder vi följande system: förnamn.efternamn@brandfacket.se.


 

Kanslipersonal

Peter Bergh
Förbundsordförande
Malin Lindström
Kanslisekreterare
Magnus Krantz
Ombudsman


Vikarierande ombudsman

Fredrik Ståhlberg,
Försäkringsrådgivare
 

 

Förbundsstyrelsen

Peter Bergh
Förbundsordförande

Tobias Rådenfjord
1:e Vice Förbundsordförande

Stefan Nygren
2:e Vice Förbundsordförande

Bengt Sörqvist
Ledamot
Linus Bengtsson
Ledamot
Anders Pettersson
Ledamot
Hans Wallsten
Ledamot
Annette Askenryd
Ledamot
David Sagebo
Ledamot

Karl-Johan Svensson
Ledamot

Johan Ekbäck
Ersättare

Camilla Andersson Sparring
Ersättare


Distriktsombudsmän

Magnus Krantz 
Distriktsombudsman

Skåne, Blekinge och Östergötland


Kontakta via E-mail

Bengt Sörqvist 
Distriktsombudsman

Halland, Västra Götaland och Södermanland


Kontakta via E-mail

Per Persson
Distriktsombudsman

Jönköping, Kalmar och Kronoberg


Kontakta via E-mail


Kennet Eriksson
Distriktsombudsman

Stockholm och GotlandKontakta via E-mail

 

Christian Stark 
Distriktsombudsman

 Västmanland, Uppsala, Södra Dalarna, Gävleborg,
Värmland och Örebro


Kontakta via E-mail

David Sagebo
Distriktsombudsman

Jämtland, Västernorrland,
 och Norra Dalarna

 

Kontakta via E-mail

Stefan Nygren
Distriktsombudsman

Västerbotten och Norrbotten


Kontakta via E-mail