Hem Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbunds beslutande organ är:

  1. Kongressen
  2. Förbundsstyrelsen
  3. Presidiet

Förbundets lokala organisation benämnes förbundsavdelning. Inom förbundsavdelningen kan finnas en eller flera brandmannaklubbar och alla dessa tillhör ett distrikt. Kongress hålles vart fjärde år, nästa gång 2023. Förbundsstyrelsen väljes av kongressen.

Vänligen se nedan för kontaktinformation till alla som arbetar för Brandmännens Riksförbund. För att skicka E-post till någon av våra medarbetare använder vi följande system: förnamn.efternamn@brandfacket.se.


Kanslipersonal

Peter Bergh
Förbundsordförande
Malin Lindström
Kanslisekreterare
Magnus Krantz
Ombudsman
Vikarierande ombudsmanFredrik Ståhlberg,
Försäkringsrådgivare
 

Förbundsstyrelsen

Peter Bergh
Förbundsordförande
Tobias Rådenfjord
1:e Vice Förbundsordförande
Stefan Nygren
2:e Vice Förbundsordförande
Bengt Sörqvist
Ledamot
Linus Bengtsson
Ledamot
Anders Pettersson
Ledamot
Hans Wallsten
Ledamot
Annette Askenryd
Ledamot
David Sagebo
Ledamot
Johan Ekbäck
Ledamot
Camilla Andersson Sparring
Ersättare
Joel Nilsson
Ersättare
Johan Persson
Ersättare

Distriktsombudsmän

Magnus Krantz
Distriktsombudsman

 

Skåne, Blekinge och Östergötland

Kontakta via E-mail

Bengt Sörqvist
Distriktsombudsman

 

Halland, Västra Götaland och Södermanland


Kontakta via E-mail

Per Persson
Distriktsombudsman

 

Jönköping, Kalmar och Kronoberg


Kontakta via E-mail

Kennet Eriksson
Distriktsombudsman

 

Stockholm och Gotland

Kontakta via E-mail

Christian Stark
Distriktsombudsman

 

 Västmanland, Uppsala, Södra Dalarna, Gävleborg,
Värmland och Örebro


Kontakta via E-mail

David Sagebo
Distriktsombudsman

 

Jämtland, Västernorrland,
och Norra Dalarna

Kontakta via E-mail

Stefan Nygren
Distriktsombudsman

 

Västerbotten och Norrbotten

Kontakta via E-mail