Hem Start CTIF – THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE & RESCUE SERVICE

CTIF – THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE & RESCUE SERVICE

CTIF välkomnar proffs och volontärer från hela världen. Det är den enda organisationen i sitt slag som samlar människor och resurser i en icke-hierarkisk miljö där chef och brandman, professionell och volontär står på lika villkor, personliga meriter och prestationer över titel och rang.

CTIF är en av få internationella organisationer som har överlevt två världskrig, såväl som kalla kriget och andra politiska konflikter, där medlemmar på motsatta sidor om skiljelinjerna har kunnat förenas i den gemensamma saken för att rädda liv och stödja varandra oavsett politik och nationella gränser.

CTIF bidrar också till utvecklingen av ungdomsbrandkårer. I Europa är över en miljon unga pojkar och flickor inblandade i dessa aktiviteter som syftar till att ge dem en överblick över räddnings- och brandbekämpning, vilket leder till att många av dem så småningom går med i brandförsvaret

CTIF är också känt för de internationella tävlingar som anordnas vartannat år. I dessa tävlingar deltar mer än 3 000 brandmän och ungdomsbrandkårer från hela världen.


CTIF