• Hem
  • Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbunds beslutande organ är:

  1. Kongressen
  2. Förbundsstyrelsen
  3. Presidiet

Förbundets lokala organisation benämnes förbundsavdelning. Inom förbundsavdelningen kan finnas en eller flera brandmannaklubbar och alla dessa tillhör ett distrikt. Kongress hålles vart fjärde år, nästa gång 2019. Förbundsstyrelsen väljes av kongressen.

Vänligen se nedan för kontaktinformation till alla som arbetar för Brandmännens Riksförbund. För att skicka E-post till någon av våra medarbetare använder vi följande system: förnamn.efternamn@brandfacket.se.


 

Kanslipersonal

Peter Bergh, Förbundsordförande Raymond Holmström, Förhandlingschef Magnus Sjöholm, Ombudsman  Malin Lindström, Kanslisekreterare
MaryCarina Lussi, Handläggare  Mikael Svanberg, Internationell sekreterare  Stefan Ehn, Försäkringsrådgivare

Förbundsstyrelsen

Peter Bergh, Förbundsordförande Mikael Svanberg,
1:e vice Förbundsordf
Tobias Rådenfjord,
2:e vice Förbundsordf
Magnus Arreflod, Ledamot
Håkan Olofsson,
Ledamot
Monika Nyqvist,
Ledamot
Kristoffer Stigson, Ledamot Anders Ekblom, Ledamot
Bengt Sörqvist,
Ledamot
Linus Bengtsson,
Ledamot
Sebastian Nilsson, Ledamot

Distriktsombudsmän

Magnus Krantz, 
Distriktsombudsman

Skåne och BlekingeKontakta via E-mail

Per Persson, 
Distriktsombudsman

Kalmar, Jönköping och KronobergKontakta via E-mail

Kennet Eriksson, 
Distriktsombudsman

Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland


Kontakta via E-mail

Bengt Sörqvist, 
Distriktsombudsman

Västra Götaland och Halland


Kontakta via E-mail

Håkan Olofsson, 
Distriktsombudsman

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland


Kontakta via E-mail

Tomas Lundbäck, 
Distriktsombudsman

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland


Kontakta via E-mail

Christian Andersson, 
Distriktsombudsman

Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland


Kontakta via E-mail