• Hem
  • Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Organisationen i Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbunds beslutande organ är:

  1. Kongressen
  2. Förbundsstyrelsen
  3. Presidiet

Förbundets lokala organisation benämnes förbundsavdelning. Inom förbundsavdelningen kan finnas en eller flera brandmannaklubbar och alla dessa tillhör ett distrikt. Kongress hålles vart fjärde år, nästa gång 2019. Förbundsstyrelsen väljes av kongressen.

Vänligen se nedan för kontaktinformation till alla som arbetar för Brandmännens Riksförbund. För att skicka E-post till någon av våra medarbetare använder vi följande system: förnamn.efternamn@brandfacket.se.


 

Kanslipersonal

Peter Bergh, Förbundsordförande Mikael Svanberg,
Kanslichef/Internationell sek
Magnus Sjöholm,
Ombudsman
Malin Lindström, Kanslisekreterare  Stefan Ehn,
Försäkringsrådgivare
 

 

Förbundsstyrelsen

Peter Bergh
Förbundsordförande

Mikael Svanberg
1:e Vice Förbundsordförande

Tobias Rådenfjord
2:e Vice Förbundsordförande

Magnus Arreflod
Ledamot
Håkan Olofsson
Ledamot
Monika Nyqvist
Ledamot
Kristoffer Stigson
Ledamot
Anders Ekblom
Ledamot
Bengt Sörqvist
Ledamot
Linus Bengtsson
Ledamot
Martin von Gertten
Ersättare

 Stefan Nygren
Ersättare

Anders Pettersson
Ersättare

Distriktsombudsmän

Magnus Krantz, 
Distriktsombudsman

Skåne och BlekingeKontakta via E-mail

Bengt Sörqvist 
Distriktsombudsman

Halland och Västra Götaland


Kontakta via E-mail

Per Persson
Distriktsombudsman

Jönköping, Kalmar och Kronoberg


Kontakta via E-mail


Thomas Larsson
Distriktsombudsman

Uppsala, Västmanland, Stockholm,
Gotland, Södermanland
och Östergötland

Kontakta via E-mail

 

Christian Andersson, 
Distriktsombudsman

 Södra Dalarna, Gävleborg,
Värmland och Örebro


Kontakta via E-mail

Håkan Olofsson
Distriktsombudsman

Jämtland, Västernorrland,
 och Norra Dalarna

 

Kontakta via E-mail

Stefan Nygren
Distriktsombudsman

Västerbotten och NorrbottenKontakta via E-mail