Framgång!

0
IARC kommer med en fantastisk nyhet och vi är så glada, rent av lyckliga! International Agency for Research on Cancer (IARC) är Världshälsoorganisationens specialiserade cancerbyrå...

Brandmännens Riksförbund vann i AD. Igen.  

0
Vi står upp för våra medlemmar, våra tolkningar av lag och avtal och åter har vi fått rätt, eller som flera säger, vunnit i...

Nytt avtal för deltidsbrandmän

0
Brandmännens Riksförbund (BRF) och övriga parter har tecknat ett nytt RiB-avtal.Avtalet ger flera perspektiv och utifrån det tvingande märket och procentsatsen som det anger...

Är skeppet halvt över vatten eller halvt under vatten.. eller ligger den redan på...

0
Vi önskar nu extra mycket stöd att dela våra inlägg. Detta då vi behöver påvisa än mer rätten till ett likvärdigt skydd mot olyckor. Att...

Enkät som är viktig

0
Gör gärna denna enkät. "Hej!Denna enkätundersökning riktar sig till landets räddningstjänster. Hjälp oss genom att skicka ut den till alla som jobbar inom räddningstjänst.Tack!" –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vi behöver...