Det nu gällande RiB-avtalet är uppsagt och förhandlingarna kring ett nytt avtal som ska börja gälla den första maj 2019 förväntas starta i februari. Det arbete som gjordes under 2018 med bl.a. utvärdering av RiB-17 samt även slutsatser av enkätsvaren har beaktats och utvärderats och tas nu med till avtalsförhandlingarna. 

Förbundets krav på ett nytt RiB-avtal grundar sig till stor del på de svar som enkäten gett oss. Förbundet analyserar och utvärderar även hur tidigare avtal påverkat brandmän och brandbefäl med bl.a. lokala schemalösningar, larmfrekvens och ersättningsnivåer som avviker från det nu gällande centrala kollektivavtalet.  

Åsikter når oss dagligen gällande ersättningsfrågor. Det har visat sig att över 60% av Sveriges idag 155 st arbetsgivare har betalat ut högre ersättningsnivåer. En hög siffra som ställer stora krav på kommande avtal. BRF anser att behovet av ett tydligt och starkt centralt avtal är nödvändigt för branschens överlevnad. Lokala lösningar med lokala avtal som följd måste få förekomma då det visat sig finnas behov av det.  

RiB-avtalet är sannolikt det kollektivavtal som drabbats hårdast av det så kallade ”märket” (industriavtalet). BRF´s intention är att under avtalsförhandlingen inte diskutera lönepåslag i procent utan i kronor och ören.  
Med anledning av de stora skogsbränderna 2018 har BRF arbetat med en ny del i avtalsyrkandet där arbete utanför stationens normala geografiska verksamhetsområde omhändertas. Bland annat handlar det om ersättning från det att man lämnar sin hemmastation till dess att man kommer tillbaka och att så länge en riktig dygnsvila inte infinner sig, ska ersättning utgå för hela perioden. Målet och syftet med en central överenskommelse gällande detta är att alla arbetsgivare ska betala ut ersättning för utfört arbete på ett likartat sätt. 
BRF kommer informera er medlemmar mer detaljerat framöver via nyhetsbrev. Håll uppsikt i den elektroniska brevlådan!   

Är du som medlem osäker på om du får nyhetsbrevet? Uppdatera dina kontaktuppgifter och ange en gällande mailadress genom att klicka på länken nedan. 
https://goo.gl/forms/guU6HiVrdj8mZUqa2

Är du inte redan medlem i BRF? klicka på länken nedan.  

Bli medlem

Ett medlemskap hos Brandmännens Riksförbund ger dig större insikt i avtalsförhandlingen samt stöd vid löne- och arbetsmiljöfrågor! 

För Brandmännens Riksförbund är arbetsmiljöfrågor en central fråga. Det är inte rimligt att hel- och/eller deltidsbrandmän som tjänar samhället ska utsättas för mer fara än andra yrkesgrupper!  

Brandfacket – Det enda fackförbundet med full kunskap om räddningstjänstbranschen! 

Hör av er till kansli@brandfacket.se eller ring 08-722 34 80 .