Inrikesministeriet i Finland ansvarar för räddningstjänsten och inom detta ministerium finns avdelningen för räddningstjänst, motsvarande Sveriges MSB.

Janne Koivukoski
Vice generaldirektör Janne Koivukoski

I februari månad träffade representanter från Brandmännens Riksförbund, Mikael Svanberg och Raymond Holmström, den Finländska räddningstjänsten näst högsta ledning Vice generaldirektör Janne Koivukoski.

Syfte med mötet var att diskutera och lyssna på den förändring som planeras genomföras inom finsk räddningstjänst samt att ta del av deras nya alarmeringsutredning.

Det genomfördes en stor regionaliseringsreform inom Finsk räddningstjänst för ett antal år sedan, där 450 kommuner blev av med ansvaret att bedriva räddningstjänst i egen regi. Den finska regeringen har nu beslutat att gå vidare med ytterligare reformer och från och med 2016 kommer Finland att ha 11 regionala räddningstjänster istället för dagens 22 regioner. Även antalet alarmeringscentraler kommer att minskas. Samtliga kostnadsbesparingar kommer att tas från de högsta chefsnivåerna som exempelvis brandchefer, administration och högre mellanchefer.

Kim Nikula, president för SPAL
Kim Nikula, president för SPAL

Både fack och arbetsgivare är överens om att reformen inte kommer att beröra den operativa personalen och räddningstjänstens operativa förmåga, allt enligt Kim Nikula, president för SPAL (brandmannafacket i Finland som organiserar brandmän, brandbefäl, larmoperatörer samt ambulanspersonal) och Janne Koivukoski.

I pressmeddelande, från det finska Inrikesministeriet, kan ni läsa den officiella informationen om förändringen.

 

 

 

Räddningsväsendets områdesindelning ändras
Räddningsväsendets områdesindelning läggs om så att områdena minskas från 22 till 11. Utgångspunkten är att det sker enligt den distriktsindelning för polisinrättningarna som träder i kraft vid ingången av 2014.
Reformen av räddningsväsendets områdesindelning är en del av genomförandet av regeringens strukturpolitiska program. De nya räddningsområdena ska inleda sin verksamhet i början av 2016. Avsikten med ändringen är att minska kommunernas utgifter med 7,5 miljoner euro år 2017.

Uppföljningsgrupp
En uppföljningsgrupp har tillsatts för omstruktureringen av räddningsväsendet. Uppföljningsgruppen har som mål att följa och främja genomförandet av regeringens strukturpolitiska program när det är fråga om omorganiseringen av räddningsväsendets system. Arbetsgruppens särskilda mål är att följa de kostnadseffekter som beslutet om räddningsväsendets områdesindelning har för kommunernas utgifter.

Beredningsfas
Uppföljningsprojektet för omstruktureringen av räddningsväsendet tillsattes den 7 januari 2014. Arbetsgruppens mandat är den 1 februari 2014 till den 31 december 2018.
Räddningsväsendets områdesindelning är på remiss 20.12.2013 – 28.2.2014.