På många håll haglar just nu nyheter om att brandmän säger upp sig på löpande band. På vissa håll har det liknat massuppsägningar där flertalet av de anställda på vissa enheter valt att gå ihop och säga upp sig samtidigt. Brandmännens Riksförbund är bunden till avtal och enligt det avtalet får stridsåtgärder inte vidtagas utan att åtgärden blivit beslutad om i behörig ordning. Massuppsägningar är inte en sådan åtgärd. Därför kan vi på BRF inte ställa oss bakom de som väljer att gå tillsammans och gemensamt säga upp sig. Det vore att bryta gällande avtal. Brandmännens Riksförbund kan däremot sympatisera med enskilda personer som, på ett individuellt plan, anser sig inte orka med sin arbetssituation och sina förhållanden.

Anställda vill stanna på arbetsplatser där det erbjuds goda arbetsförhållanden, schyssta villkor och där möjligheten till utveckling och inflytande finns. Vi har gång på gång under åren varnat för den negativa utveckling som landets deltidsbrandmän upplever inte minst relaterat löner och ersättningar. Vi hade en konflikt 2015 som också påvisade detta och hade förhoppningar på kommande avtal och varnade för vad vi trodde skulle komma i protester relaterat ersättningar och nivåer. Vi var dock oense i våra farhågor och då två fackförbund redan accepterat avtalet ansåg och anser vi att då får vi-väll-se-då. Och då vill vi vara med och kunna påverka och ställa till rätta för svensk räddningstjänsts och våra medlemmars skull vilket vi inte kan utan avtalet.

Så, Brandmännens Riksförbund har inte kommer inte och kan inte stödja massuppsägningar. Vi tycker istället att den ohållbara situationen som råder på många arbetsplatser behöver förbättras i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare såväl lokalt som centralt. I dialog där de ytterst berörda och branschkunniga får visa den konkreta verkligheten utan fiktiva modeller och hitta lösningar som kan ta oss vidare. En rad sådana initiativ är tagna och vi hoppas på mer och fler positiv respons i den andan. / Peter Bergh, Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund.