Angående det misstänkta terrordådet i centrala Stockholm så vill BRF uttrycka sin avsky för det inträffade! Allas våra tankar går till de omkomna och skadade och till deras familjer. BRF vill också skicka en tanke till alla brandmän, brandbefäl och övrig blåljuspersonal som arbetar och har arbetat på skadeplatsen. Vårat öppna samhälle och våra medmänniskor har drabbats hårt av något som i grunden är ett angrepp på demokratin. Det är beklagligt att någon eller några medvetet vill skapa lidande för sina medmänniskor! Ta hand om varandra där ute!

Peter Bergh, Förbundsordförande
Mikael Svanberg, 1:e Vice Förbundsordförande
Tobias Rådenfjord, 2:e Vice Förbundsordförande