BRF var igår inbjudna till Sveriges riksåklagare Anders Perklev till åklagarmyndigheten för att delge statistik, beskriva vår verksamhet samt lämna åtgärdsförslag gällande hot och våld mot räddningstjänsten.   

Detta med anledning av en utredning som regeringen tillsatt för att säkerställa ett modernt straffrättsligt skydd för oss som arbetar i blåljusorganisationerna.

Utredningen ska vara klar innan sommaren 2018 och vi ser väldigt positivt på att detta tas på allvar. Vi har framfört önskemål om ett tjänstemannaskydd, hårdare straffsatser som en markering från samhället samt önskemål om ändring eller tillförande av lag som gör det straffbart att hindra eller störa pågående räddningsinsatser.

Det var ett mycket givande möte som är ett steg i rätt riktning för att bemöta och motverka denna problemutveckling.

 

LÄS MER OM UTREDNINGEN HÄR

Vill ni ha en mer detaljerad beskrivning av årgärdsförslagen eller mötet så är det bara att höra av sig till:
kansli@brandfacket.se eller på telefon nr: 08- 722 34 80