Igår träffade BRF´s avtalskommitté arbetsgivarorganisationen SKL (Sobona var inte representerade på mötet) för att gemensamt avsluta paragrafen 5 i förhandlingsprotokoll dat. 20161125.

Paragrafen uppkom som ett resultat av diskussioner gällande den nya avtalskonstruktionen i avtalet RiB-17 och hur branschen skulle ta emot förändringarna.  

Under våren/sommaren 2018 har ni medlemmar som är RiB-anställda haft möjlighet att i enkäten för RiB inkomma med synpunkter gällande den nya avtalskonstruktionen och vilka effekter avtalet RiB-17 har inneburit.

Med utgångspunkt från er medlemmars inkomna svar, har avtalskommittén skrivit en rapport som återger de erfarenheter och synpunkter som avtalskommittén via enkäten tagit del av.

Rapporten har lämnats över till SKL/Sobona och de kommer nu att få möjlighet att kommentera innehållet under 14 dagar.
Efter det så kommer rapporten att offentliggöras och kommer då vara nedladdningsbar via BRF:s hemsida. 

Vi ser nu i fram emot att få ta del av SKL/Sobonas kunskap kring RiB 17 och vad den nya avtalskonstruktionen inneburit för branschen sett från deras perspektiv. 

Avtalskommittén