Detta träder enligt regeringen i kraft 31:a maj redan vilket är mycket glädjande. Äntligen

Brandmännens Riksförbund har under många år jobbat med A-kasseproblematiken för de deltidsanställda brandmännen och vill tacka alla partier som varit med i framtagandet och godkännande av denna mycket viktiga fråga. 

”-Detta är otroligt viktigt för att kunna bibehålla räddningstjänst i hela landet och stärker beredskapen för alla då allt sitter ihop i en kedja där alla länkar behövs inte minst vid större händelser” säger Peter Bergh Ordförande i Brandmännens Riksförbund. 

Tidigare har deltidsbrandmän behövt säga upp sig pga av de gamla regelverken och det är något som nu äntligen förändras. Detaljer och mer om detta kommer och vi ser fram emot att alla parter fortsätter att lyfta fram och lösa de problem som Sveriges räddningstjänst har men kanske lite snabbare.