Det har alltid varit viktigt för BRF att följa och driva utvecklingen när det gäller möjligheterna att förbättra den personliga utrustningen för brandmännen. Det senaste i detta – som nu införts – är att Räddningstjänsten Kristianstad bytt tvättmetod där man tar bort tvättmedlet och istället vill tvätta med avjoniserat vatten. I detta har givetvis BRF varit delaktiga både i det fackliga men även i arbetsmiljöspåret via våra lokala ombud. Underlaget som presenterades inför bytet har vi bedömt som undermåligt och vi har också förklarats oss oeniga i förhandling tillhörande ärendet. BRF hade mycket åsikter som lämnades in till arbetsgivaren och nu – efter införandet – har inte andra kritiska röster låtit vänta på sig. BRF följer givetvis utvecklingen i allra högsta grad. Lyssna gärna på nedanstående inslag där vårt huvudskyddsombud uttalar sig.https://sverigesradio.se/…/facket-kan-inte-se-det-basta…