Vi kämpar för rättvisa villkor, säkrare arbetsmiljö och för att svensk räddningstjänst förmåga ska bevaras och utvecklas. Konflikten har tvingats fram av motparter som hårdnackat utnyttjar vår känsla för yrket.

Med öppna ögon har vi vägrats rimliga förbättringar och SKL/Pacta räknar kallt med att svensk räddningstjänst ska fungera som den alltid gjort.

Ett antal punkter i avtalet som vi kämpar med att förändra är:

  • Löneutveckling som andra kommunalt anställda
  • Rätt till betald semester
  • Rätt till betald ledighet vid nära anhörigs bortgång och begravning samt egen 50 års dag.
  • Gravida kollegors rätt till ersättning fram till dess att försäkringskassan tar över ansvaret
  • Övertid vid arbete utöver eget schema
  • Fastslagen kostnadsersättning för användandet av egen bil

Varför ska vi behandlas sämre än andra anställda?

En kort förklaring av det skärpta varslet

Vi fortsätter att sköta vår arbetsskyldighet enligt avtalet. Ett hundratal dispenser har beviljats för att arbetsgivarna ska kunna bemanna kommunens brandstationer. Dessa dras nu tillbaka.

Byten mellan brandmän efter den 15 augusti blir inte tillåtna utan att söka dispens. Dispens kommer naturligtvis beviljas för att våra medlemmar ska kunna resa, klara livspusslet eller smidigare hantera beredskapen. Vi är Sveriges brandmän och att målet skulle vara att krångla med oss själva NEJ.

Väldigt många kollegor arbetar utanför orten. Det är ett godkänt tjänstgöringshinder och situationen ska under rådande konflikt lösas av arbetsgivaren. Håller vi alla oss till detta kommer samtalen till SKL/Pacta att bli många. Svensk räddningstjänst kommer helt enkelt inte att kunna hantera detta.

Vi ska 2016 kunna vara lika stolta över vårt fackförbund som vi är över vårt yrke. Avgörandet ligger i våra egna händer!!!

Vi är rädda att ett uteblivet avtal leder till en kollaps personalmässigt på många stationer.
Som brandmän och fackförbund har vi ett ansvar att inte låta detta ske.

Låt inte frågetecken och oro hindra er. Vi finns här och lovar att svara på era funderingar.