Denna veckas förhandlingar är nu avslutade och nya förhandlingar väntar i nästa vecka. Vid veckans förhandlingar har vi fortsatt att gå igenom våra yrkanden och har inte fått något konkret motbud än. Det väntas vi få i slutet på nästa vecka. Dom tre förhandlingstillfällen som varit har genomförts i positiv anda och vi vill i mångt och mycket uppnå samma mål. Och där är det centrala målet att säkerställa möjligheten att bedriva räddningstjänst med beredskapsanställd personal och där andra behov inte existerar.