bild-2

Våra motparter SKL/Pacta ställer även in dagens förhandling. Detta på grund av att de behöver ytterligare tid att reflektera och förankra. Vi ser detta som positivt och hoppas att de tagit intryck av det budskap vi förmedlat!

Lika väl som det inte finns någon app som kan ersätta operativ beredskap och förmåga saknas en sådan även för avtalstecknande. Vårt RiB avtal är speciellt då räddningstjänsten har att förhålla sig till en annan huvudarbetsgivare. Det kan vara kommunen själv eller någon helt utomstående, offentlig eller privat vilket är vanligast. Det här ställer krav på ödmjukhet och dialog!

RiB avtalet möjliggör även efter en nödvändig förbättring av avtalet en oerhört kostnadseffektiv lösning för behovet av beredskap på många orter i landet. Orter där inga andra behov föreligger eller där man har både hel och deltidsanställd personal som kompletterar varandra. Det här ska vi slå vakt om! Märket på avtalsmarknaden har bidragit till att det de senaste 15 åren blivit allt mindre ekonomiskt intressant att inneha yrket. Det har haft förödande effekt på personalomsättning och kompetens samt möjligheten att rekrytera. Landets brandmän accepterar i allt större utsträckning inte villkoren längre och det som oroar oss mest är att detta ska leda till eskalerande bekymmer.

Brandmännens Riksförbund kommer med omsorg om svensk räddningstjänst som ledord att ge årets förhandlingar alla förutsättningar att lyckas. I det här arbetet ingår så klart att parterna ges tid att arbeta. Vi vet att många av er medlemmar är otåliga och saknar förtroende för våra motparters förmåga och vilja att förändra. Vi vill förmedla att vi tror på årets avtalsrörelse och kommer så att göra till motsatsen bevisats till fullo. Nästa förhandling är nu inplanerad till i morgon fredag.