Förhandlingarna gällande det nya löneavtalet för deltidsanställda brandmän i landet har nu pågått en tid. Avtalet tecknas även av Vision och Kommunal. Båda dessa fackförbund har förklarat sig nöjda med SKL/Pactas bud och avslutat sina förhandlingar. De har väldigt få medlemmar som berörs av deras uppgörelse. Brandmännens Riksförbund är inte nöjda då avtalsförslaget leder till en lång rad försämringar men inte till någon löneutveckling utöver det märke som alla ändå får. Vi har i skrivande stund iordningställt ett motförslag som snabbt förklarat fördelar löneutrymmet annorlunda och som inte leder till försämrade villkor. Vårt förslag skulle leda till färre lokala tvister och det innebär att alla skulle få bilersättning. Förhandlingarna pågår som sagt för fullt och det gör att vi köper och säljer saker i avtalet mellan parterna. Därför kan vi inte med trovärdighet gå in på detaljer. Vi hoppas fortfarande kunna undvika medling och eventuella andra åtgärder i samband med årets avtalsförhandlingar.

Under tiden förhandlingar pågår är RiB-15 prolongerat (förlängt) och då saknar det betydelse att övriga fackförbund har gett upp. Vi avlönas som tidigare genom villkoren i RiB-15 och den dagen vi är överens om ett nytt avtal utgår retroaktiv ersättning from 2016-10-01. Detta om vi inte kommer överens om en lösning som gynnar er medlemmar bättre. Det är lätt att hamna i ett tillstånd av ilska mot andra aktörer. Vi lägger inte tid på det utan jobbar utefter gällande avtal och vill genom förbättringar säkra personalsituationen i svensk räddningstjänst. Det är hos oss de allra flesta brandmännen valt att organisera sig. Det förpliktar men ger samtidigt mandat och styrka att agera. För att komma i mål med ett avtal är det av högsta vikt att vi fortsätter vara stora och att vi växer ytterligare. Vi vill därför uppmana er att se till att era kollegor väljer sida och tar ställning. Medlem blir man enklast här på vår hemsida !