RiB förhandlingarna har hittills i år bedrivits på ett sätt som svärtar ner såväl SKL/Pacta som fackförbunden Vision och Kommunal. SKL/Pacta har fram till idag utan att lyssna drivit sin linje och tagit fram ett förslag till avtal som tyvärr visar på en otrolig brist på insikt. Kunskapen om hur anställningsformen fungerar är på tok för låg! Vikten av villkor som inte äventyrar relationen mellan brandmannen och huvudarbetsgivaren får stryka på foten då man vill öka makten att styra som arbetsgivare i räddningstjänsten. Har man som mål att tappa personal ja då kan vi förstå resonemanget! SKL/Pacta har dessutom valt att stressa fram ett resultat genom att förmå Vision och Kommunal att underteckna ett preliminärt avtal. Dessa två fackförbund har tillsammans färre deltidsanställda brandmän som medlemmar än vad enbart jag som representant för Brandmännens Riksförbund träffat i fysiska möten i mitt dagliga arbete som ombudsman. Det preliminära avtal som undertecknats innebär fördelar för de andra fackförbundens övriga medlemmar. Avtalet saknar de kloka lösningar som behövs för att lösa befintliga problem som den deltidsanställda brandmannen och dess arbetsgivare ställs inför.

Allt är inte nattsvart, i avtalet finns delar som underlättar att vara kommunalt anställd i huvudanställningen och samtidigt inneha en deltidsanställning som brandman. Dessa frågor har vi drivit i många år och äntligen har det gett resultat. Men i mångt och mycket har man gått fel, väldigt fel! En rad försämringar ingår i avtalet som trots detta inte ger högre löneökningar än det märke som alla förhandlingar styrs av. Bilersättningen tas ifrån oss och värdet på 300 kr ersätts med hälften 150 kr i andra delar av avtalet. Vi ska nu helt och hållet stå för alla uppkomna kostnader som följer med anställningen. Ökad bilkörning för att klara inställelsetiden och behov av dygnet runt användande av motor och kupévärmare vintertid. Som grädde på moset tappar vi den juridiska fördelen ersättningen innebär. Semesterskadeståndet lika där. Dagens värde på 4006 kr ersätts med 3100 kr för en brandman som går på fyraveckors schema och fullgör sin beredskap enligt schema och avstår rätten till semester. Eller blir nekad ledighet av arbetsgivaren pga brist på personal. Avtalet kommer också att leda till fler tillfällen när du som brandman förlorar pengar på bisysslan. Det kan gälla vid larm kvällar och helger eller vid övning och utbildningstillfällen. Det förelåg ett behov att eliminera dessa tillfällen. Nu föreslår man regler som innebär precis tvärt om. Detta kan komma att bli förödande! Det finns fler exempel på negativ löneutveckling men vi stannar här för tillfället.

Allt i avtalet handlar inte om pengar. Deltidsanställda brandmän utför ett arbete åt kommunerna som med andra anställningsformer skulle bli oerhört mer kostsamt. Det här passar på en lång rad orter i landet där inga andra behov föreligger. Anställningen är speciell och räddningstjänsten kan som arbetsgivare inte kräva att få styra lika mycket som en annan arbetsgivare om förhållandet mellan brandmannen och hans två arbetsgivare ska kunna fungera över tid. Avtalsförslaget är framtaget med total respektlöshet mot våra huvudarbetsgivare vilket är minst sagt förvånande och visar med tydlighet den brist på kunskap som föreligger. Avtalsförslaget leder till ökad arbetsskyldighet även under tid i icke beredskap. Arbetsgivaren ges möjlighet att förlägga beredskap och därmed full arbetsskyldighet i princip som dom vill.

Och vad vill vi då som är möjligt med tanke på befintligt löneutrymme och så klart räddningstjänsternas behov att få vara arbetsgivare. Vi vill ha betalt för de omfattande förslagen till förändringar i avtalet. Det är fullständigt naturligt när man ändrar i andra kollektivavtal. Man kan inte ta 4006 kr i en del och ersätta med 3100 i en annan och sedan hävda att märket följs. Detta är ren stöld! Vi vill se betydligt bättre betalt vid arbetad tid. Detta tar en liten del av löneutrymmet och skulle lösa mycket av de tvister som uppstår. Vid larm vill vi att den högre ersättningen ska gälla under hela larmet och att begreppet följetimmar slopas. OB ska utgå i förekommande fall. Vid övning och utbildning samt övrig tjänstgöring som tex materialvård ska samma lön utgå. Idag skiljer reglerna sig åt och det gör att arbetsgivarna blandar ihop vad som är övning och vad som är utbildning för att spara pengar. Enkelheten i vårt förslag skulle ge stora vinster för bägge parter! Bilersättningen ska fastslås i avtalet som en naturlig del att kompensera för kostnadsökningar som drabbar den anställda. Vi vill också öppna upp för mer flexibel möjlighet att förlägga beredskap. Men med centrala begränsningar som kan öppnas upp när man är överens om detta lokalt på sin brandstationen. Där och bara där ser man behov och möjligheter att skapa ett väl fungerande beredskapsschema. Många vittnar om det ständiga behovet att tjata på kollegor om byten leder till tankar på att avsluta anställningen. Det ska vara så smidigt som möjligt att vara deltidsbrandman det är vår utgångspunkt! Vi har såklart fler krav men vi stannar här så länge. Förhandlingar upptas inom kort då med hjälp av medlare.

Vi avslutar med att berätta att SKL/Pacta vägrat ?!!! ta emot vårt motförslag och istället valt att se sitt förslag som det enda möjliga och sedan ta in medlare. Vi är positivt inställda till medling i detta läge och kommer nu med full kraft att ge detta steg en möjlighet att leda till något bra.

Håll koll här på vår hemsida, er mail och Facebook. Vi kommer att hålla er så informerade som det bara är möjligt. Medlingen kommer att ta lite tid men slutresultatet är det enda som betyder något i dagsläget. Under tiden är vårt RiB-15 avtal förlängt och vi avlönas genom regelverket i detta. Stöd oss i kampen genom att vara medlem och är ni inte det blir ni det enkelt här

Förhandlingsdelegationen
Håkan/ Magnus/ Kennet