MedlingSKL/Pacta och vi har som bekant begärt frivillig medling som ett steg i pågående RiB förhandlingar. Idag har vi träffat medlarna och det känns bra. Medlarna har begärt lite tid till att analysera och väva samman bilderna som parterna förmedlat. Nästa träff äger rum på måndag den 31/10 och under tiden gäller ett prolongerat (förlängt) RiB-15