Oroliga medlemmar bombarderar oss med frågor för tillfället. Har förhandlingarna strandat? Har ni undertecknat något? Är kampen för ett värdigt avtal över? Svaret på samtliga frågor är nej.
Vi träffar medlarna och har under inledningen av veckan suttit i förhandlingar med Skl/Pacta. Idag kommer vi sitta i nya möten och arbetet kommer inom kort att mynna ut i medlarna lägger ett förslag till nytt RIB avtal för parterna att ta ställning till. Vi ber om ursäkt för att informationen upplevs som bristfällig. Som medlem kan du känna dig trygg med att ett avtal inte kommer att undertecknas utan att det förankrats hos ett stort antal aktiva brandmän. Kampen pågår och kommer att pågå så länge det behövs och det ska Sveriges kommuner och kommunalförbund vara tacksamma för!