Situationen är fortsatt besvärlig i kollektivavtalsförhandlingarna.
Kommunal och Vision har godkänt ett avtal som för mängder av brandmän innebär lönesänkningar.
Vi jobbar vidare och har återigen tagit hjälp av medlarna och nästa träff sker på måndag den 21/11.
Irritation råder över brist på information och att arbetet drar ut på tiden men vi kan och får helt enkelt inte informera djupare om själva förhandlingen under förhandlingen men ni kan vara helt säkra på att vi agerar med er medlemmars bästa i fokus.
Just nu är verktyget fortsatt förhandling.
Kör vi fast där kommer ni att få veta det och hur vi då avser att arbeta vidare för att nå resultat.
 
Det kommer mängder av åsikter från genomförda stationsmöten, styrelsemöten och från enskilda brandmän till oss som vittnar om ett stark stöd och vi förstår er frustration och det ger oss en övertygelse om att det här ordnar sig. På ett eller ett annat sätt. Det är tvunget.
 
Vi har en förkrossande majoritet av medlemmarna, nätverken och inte minst kunskapen om avtalet och svensk räddningstjänst och att köra över oss helt skulle ställa till det ytterligare. Men vi har inte alla deltidsbrandmän anslutna då det framförallt finns en grupp oorganiserade och sedan har konkurrerade fackförbund några. Några som uppenbarligen är nöjda. Medlemsinströmningen nu är verkligen god och värmer men fortsätt värva och se till att vår position stärks ytterligare. Det har nog aldrig varit viktigare att vara tillsammans i ett riktigt branschförbund som bara hanterar och kan dina yrkesfrågor. Här blir du enklast medlem www.brandfacket.se