Brandmännens Riksförbund (BRF) har nått en förlikning med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta i Arbetsdomstolen. Målet gällde om brott mot fredsplikten förelegat. 

Peter Bergh, BRF:s Förbundsordförande uttrycker händelsen i positiva ordalag: – Det känns väldigt bra att BRF i dialog med SKL & Pacta kunna landa i en förlikning gällande stämningen. Innehållet i förlikningsavtalet berör och förtydligar de åtaganden som lagverk och kollektivavtalen gör gällande men även det som ett fackförbund förväntas göra. BRF som avtalsbärande part vill ha goda relationer med sina motparter och denna överenskommelse bäddar för det och ger ett gott hopp inför framtiden och det viktiga arbete som vi tillsammans behöver göra för svensk räddningstjänst. Överenskommelsen finns att läsa under ”Lagar och avtal”.

 

Peter Bergh
Förbundsordförande
Brandmännens Riksförbund