Brandmännens Riksförbund hade i helgen Förbundsråd. Förbundsrådet sammanträder en gång per kongressperiod och syftet är då att dels välja in nya förbundsstyrelseledamöter men även att fatta vissa verksamhetsbeslut av strategisk betydelse. Det handlar här om vilka frågor som förbundet ska jobba med och som kommer att avrapporteras vid nästa kongress 2019.

Vid mötet valdes följande personer in i förbundsstyrelsen

1. Martin von Gertten

Martin är heltidsbrandman i Trelleborgs kommun och jobbar som insatsledare/yttre befäl.

2. Stefan Nygren

Stefan är RiB inom räddningstjänsten – Umeå, station Holmsund. Stefan är sedan tidigare även distriktsombudsman för Västerbotten & Norrbotten

3. Anders Pettersson

Anders är heltidsbrandman inom Kommunförbundet Södra Hälsingland, station Söderhamn