Sverige stod i år värd för EFFUAs årsmöte och mötet hålls igår och idag på BRFs Förbundskansli. Det är 9 av 14 medlemsländer på plats. EFFUA (European Fire Fighters Union Alliance) är den plattform som BRF och andra europeiska brandfack verkar igenom inom EU.