I lagen om skydd mot olyckor, LSO, framgår i 1 Kap. 3§ att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras effektivt. Så är det också för ett fackförbund.

BRF fortsätter att växa och med det ställs med rätta också krav på ännu högre tillgänglighet, kvalitet och leverans. Vi har redan anpassat lokaler, de flesta av våra system och våra stödfunktioner. Vi har anställt och byggt ut förtroendemannaorganisationen och under 2017 anställdes vår nye centrala ombudsman. Nu vill vi ta ytterligare steg då vårt och ert engagemang är ännu större än så. BRF är i särklass störst och det enda riktiga branschförbundet inom svensk räddningstjänst och det vill vi tillsammans med er ta till nya höjder.

Förbundsrådet beslutade enhälligt den 19 november 2017 att göra en mindre prisjustering på medlemsavgifter för samtliga medlemskategorier. Senaste prisjustering var 2014 förutom studerande som även fortsättningsvis kommer att vara avgiftsfritt.

Medlemsavgiften höjs för deltid med 5 kr/mån och heltidsmedlemmar 10 kr/mån och med 50 kr/år för stödmedlemmar, brandvärn och deltidsbrandmän utan beredskap.

Vidare så kommer den så kallade 7-kronan inte med automatik att återbetalas till avdelningarna. Under 2018 fram till kongressen oktober 2019 kommer avdelningarna att behöva ansöka om ett så kallat verksamhetsstöd. Syftet är att förbundet önskar säkerställa att pengarna används i enlighet med förbundets stadgar.

Förbundsrådet har även tagit beslut på att införa nya försäkringsalternativ och i samband med detta även prisjustera försäkringspremierna med 2 kr / mån avseende Tryggbrandman samt olycksfall grund och Olycksfall med tillägg.

Inte en krona går till annat än att stärka er själva i branschen tillsammans med BRF och därför kan vi fortfarande hålla låga avgifter och göra skillnad.

Vi är stolta över ert engagemang och förtroende och tar nu fler steg fram till kongressen 2019 för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet.

Tack alla för ett fantastiskt 2017 och ha nu en underbar jul och nyårshelg.

Peter Bergh, Förbundsordförande Brandmännens Riksförbund