Bild: Nordväst om Nötberget, Kårböle väg 296.

Ladda ned dokument: 
Ersättning vid arbete med skogsbrandsläckning

Med anledning av insatser vid de stora skogsbränderna tydliggör BRF avtalsvillkoren för heltidsanställd och deltidsanställd brandpersonal (AB & RiB)

BRF redogör härmed förbundets ståndpunkt gällande ersättning för brandmän & brandbefäl som frivilligt bistår i släckningsarbete av skogsbrand på olika ställen i landet. Denna ståndpunkt har förändrats efter att BRF – centralt har tagit del av hur arbetet organiseras på brandplats.

RiB-anställd (deltidsbrandman & brandbefäl)

Grunden är att det sker på frivillig basis utanför det ordinarie schemat, RiB-anställd kan inte i normalfallet beordras till tjänstgöring utanför det ordinarie schemat. BRF´s ståndpunkt är att vid arbete med skogsbränderna så ska ersättning utgå enligt RiB §5 mom.2 från dörr till dörr.

  • Ersättning som vid larm, dvs dörr till dörr, larmtid enligt RiB-18 (förstatimme, därefter efterföljandetimmar).
  • Vid eventuell vilotid på plats (möjlighet att sova) så ska beredskapsersättning utgå, detta då RiB-anställd på plats står till arbetsgivarens förfogande. (beredskapsersättning samt tillägg 35% sommartillägg). Detta är ej att förknippa med återhämtningstid (äta samt vätska upp), då ska ersättning utgå enligt RiB § 5 mom.2.
  • Traktamente utgår enl. bestämmelser i Trakt-T.
  • Bilersättningsavtal – BIA. Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil från hem till skadeplats

Heltidsanställd brandman & brandbefäl

  • Lön utgår som vanligt om tjänstgöring sker under ordinarie arbetspass.
  • Vid tjänstgöring utanför det ordinarie arbetsschema utgår övertidsersättning enligt bestämmelserna i AB § 20.
  • Traktamente utgår enl. bestämmelser i Trakt-T.
  • Bilersättningsavtal – BIA. Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil från hem till skadeplats

Vid eventuella frågeställningar gällande ersättningar enligt ovan, kontakta förbundet via kansli@brandfacket.se

Magnus Sjöholm
Ombudsman – BRF