Idag torsdag 23/8 träffade företrädare för Brandmännens Riksförbund biståndsminister tillika vice statsminister Isabella Lövin (Mp). Mötet ägde rum i UD´s lokaler i Stockholm som är lokaliserade i Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1.
Under samtalet kunde BRF med hjälp av de enkätresultat som Sveriges brandmän & brandbefäl(per dags dato) inkommit med, delge Isabella Lövin hur arbetsmiljön och den operativa förmågan ser ut i Sverige och att dessa kraftigt har försämrats över tid.

Miljöaspekten kom också upp på tal där BRF kunde berätta att problemen med PFOS relaterat till brandskum. Detta är en fråga som initierats av förbundet men även andra miljöaspekter såsom flamskyddsmedel och fordon med litiumbatterier diskuterades med anledning av ökade arbetsmiljörisker vid uppkomna bränder i dessa. 

BRF redogjorde även för det internationella arbetet runt problematik kring farliga substanser kopplat till cancerfrågan bland brandmän som bedrivs i Bryssel inom ramen för den europaorganisation som BRF varit med och startat ihop med Finlands brandfack SPAL, (European Fire Fighter Unions Alliance, EFFUA). 

Mötet avslutades med att Isabella Lövin tackade för de insatser som sveriges brandmän & brandbefäl utfört under en väldigt varm och jobbig sommar. BRF kommer att besöka flera partiledare i närtid, de har alla fått brev med inbjudan till möte.

Från BRF deltog: Förbundsordförande Peter Bergh, 1:a vice förbundsordförande Mikael Svanberg samt central ombudsman Magnus Sjöholm.