Representanter från BRF´s avtalskommitté gästföreläste den 26 september i samband med att nätverket för kommunala administratörer hade sin årliga träff i Sunne kommun.

Magnus Sjöholm Håkan Olofsson Christer Nyberg representerade BRF.

Avtalskommittén föreläste bland annat om fackliga arbete, RiB-avtalets utveckling, effekten av den nya avtalskonstruktionen och hur innehållet i RiB-17 har påverkat svensk räddningstjänst.