Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria tillsammans med Förbundsdirektör Svante Borg

Idag den 23 oktober delades för allra första gången utmärkelsen Guldbrandposten ut till Årets Räddningstjänst. Priset gick till Storstockholms brandförsvar och emottogs av förbundsdirektör Svante Borg ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand. Prisceremonin ägde rum på branschmässan SKYDD på Stockholmsmässan.

Finalister till Årets Räddningstjänst 2018 var även Räddningstjänsten Höganäs och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Brandmännens Riksförbund och representanter från Swedish Firefighters tillsammans med Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria.

Priset delas ut av tidningen Swedish Firefighters tillsammans med Skydd.

Vinnarmotiveringen:

”Storstockholms brandförsvar har under 2018 stärkt sin operativa räddningstjänstförmåga genom att utveckla befintliga räddningsmoment som exempelvis insatser i gammal bebyggelse, stärkt och kvalitetssäkrat insatser vid fartygsbränder, förmågan att hantera räddningsinsatser i höga byggnader, samt förmågan att hantera negativa händelser i undermarksanläggningar.

Storstockholms brandförsvar ska särskilt omnämnas för sin enorma satsning på att förbereda organisationen i hantering och agerande vid situationer med pågående dödligt våld. Satsningen skedde i huvudsak 2017 men under 2018 har kompletteringsutbildningar, samövningar med relevanta aktörer och vissa uppdateringar i taktiskt tillvägagångssätt genomförts.

Storstockholms brandförsvar har som mål att genomföra brandförebyggande utbildning till samtliga sexåringar i sitt upptagningsområde. Storstockholms brandförsvar har startat en egen Youtubekanal vars syfte är att berätta om verksamheten på ett informativt sätt. Programmet behandlar förebyggande brandskydd och ger tips och råd till allmänheten, exempelvis hur man hanterar engångsgrillar samt säker användning av gasol på båtar.

Storstockholms brandförsvar har genom intervjuer och workshops arbetat fram ett utbildningspaket rörande jämställdhetsarbetet. Under 2018 har det genomförts strukturerade samtal ute på samtliga brandstationer och enheter. 

Storstockholms brandförsvars målsättning är att samtliga anställda ska se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter.”

Storstockholms brandförsvars förbundsdirektör Svante Borg kommenterar vinsten såhär:

– När jag hörde motiveringen för de övriga nominerade så var jag helt övertygad om att jag skulle få sitta kvar där nere. Så jag är väldigt stolt över att i det här gänget, och alla andra som deltagit i tävlingen, kommit så här långt!

Förbundsdirektör Svante Borg

– Guldbrandposten ska vi placera där den syns och väcker uppmärksamhet. Vi i Storstockholms brandförsvar vågar sticka ut, så bli inte förvånade över att hitta den på något spektakulärt ställe i Stockholm.
Storstockholms brandförsvar vågar när andra tvekar!

Brandmännens Riskförbund gratulerar Storstockholms brandförsvar.