En lite påminnelse om vår kongress som hålls på Scandic Alvik 12-13 oktober 2019. Information, fullmakt och anmälan hittar du på  https://brandkårsfamiljen.se/kongress2019/

Förbundsstyrelsen emotser stor uppslutning till kongressen, och hälsar förbundsavdelningarnas och distriktens representanter välkomna till Alvik och Brandmännens Riksförbunds 19:e kongress!

Peter Bergh, Förbundsordförande
BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND