Ett nytt RiB avtal är tecknat. Lite ny mark är bryten och vi ser att ett av flera nödvändiga steg tas. Det nya avtalet ska bedömas utefter helheten i överenskommelsen. Det leder till löneutveckling för samtliga. Det ger möjligheter till lokala överenskommelser i högre utsträckning än tidigare. Utan att den egna arbetsgivaren där hemma måste hamna i konflikt med sin medlemsorganisation. För oss som följt utvecklingen och upplevt försämrade relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare känns det viktigt.

Kollektivavtalet har haft brister i skrivningar.Vi har äntligen fått ordning på några vanligt förekommande irritations moment.

  • Hur och vem ska betala körkortsbehörigheter C eller BE
  • Övning som innebär resor till och från övningfält 
  • Betalning vid läkarundersökning och de årliga testerna av vår fysiska förmåga.
  • En tung puck har varit att hitta en samsyn kring vad som gäller vid sjukskrivningar. En god vilja i tidigare avtal har lett till många missförstånd men nu är det problemet löst.

En krydda på moset är paragraf 4 moment 5.En vakansersättning som ger ett tillägg på 30% när man efter förfrågan från arbetsgivaren tar på sig extra tid utöver schemat.

Vi är också överens mellan parterna om att påverka det rekryteringsarbete som bedrivs.

  • Vi vill se högre kvalitet. 
  • Bättre rutiner hur man hanterar intresserade. 
  • En smidigare process fram till den första dagen i beredskap som efterlängtad kollega på stationen. Kommuner minskar idag sin bemanning med ursäkten att det inte går rekrytera. Orden ”går inte”måste föregås av ett helt annat arbete i framtiden. RiB organisationen är rätt för många orter och kommuner i landet. Den behöver dock lite omsorg och omvårdnad. Vi hoppas och tror att den kommer att få det nu.
  • Vi är också överens mellan parterna om att påverka det rekryteringsarbete som bedrivs. Ett projekt lett av MSB kommer att dras igång och ges betydande ekonomiska resurser.

Vårt nya RiB avtal kommer inom kort att kompletteras med ett ”Krisavtal” en annan viktig kugge i att som anställd känna sig sedd och att arbetet som brandman värdesätts.

 
En kort och övergripande information. Det kommer mer detaljerad inom kort. Ni kommer med all sannolikhet att ha frågor kring det nya avtalet. Ställ dem till vår Mail kansli@brandfacket.se så säkerställer vi att de besvaras fortast möjligt.

Länk till avtalet 

Komplement till våra ordförande. Extra information till dig som ordförande. Vi kommer att ta fram förslag på uppgörelser i de punkter som kräver lokala förhandlingar för att underlätta er process. Avtalet kommer att kompletteras med kommentarer från oss som leder till att ni känner er tryggare i er roll. Tack för att ni finns.