Brandmännens Riksförbund håller kongress på Scandic Alvik 12–13 oktober 2019.

Vi har haft lite krångel med vår kongresswebbsida och för att kompensera det har Förbundsstyrelsen beslutat att förlänga anmälnings- och motionstiden. Ta chansen och skriva och anmäla dig till kongressen! Tiden som nu gäller är 31/7.  Varje förbundsavdelning har rätt att sända ett ombud per påbörjat 100-tal avdelningsmedlemmar samt ett ombud per distrikt. Enskild medlem eller förbundsavdelning äger rätt att avlämna motion/er till kongressen avseende frågor eller förslag motionären finner angeläget att kongressen upptar till behandling.

Du kan läsa mer på https://brandkårsfamiljen.se/kongress2019/   

Varmt välkomna!