Vi hanterar en rad frågor relaterat Corona, alltså covid-19 och följer noga rapporteringen både internationellt och nationellt knutet till våra räddningstjänsten. Här gäller det för er att bevaka så att ni har bra rutiner och riktlinjer för hur man ska agera oavsett om man är på larm eller inte.

Sen frågas det en del om Krislägesavtalet som BRF och andra fackförbund tecknat. Avtalet kan nås på vår webb https://brandfacket.se/lagar-och-avtal/. Om det pågår en större händelse, en kris, och kanske då som här en pandemi så är det ingen laglös arbetsrättslig situation utan detta avtal ska kunna hantera vad som gäller. Vi skriver kanske för det krävs en hel del för att utlösa det och innan dess tar befintliga lagar, avtal och inte minst tar sunt förnuft hand om mycket. Mer information har gått ut till medlemmar med ett medlemsbrev. 

Följs myndigheternas information och säkra källor, ta hand om er och tillsammans löser vi det här.