Vi har idag tillsammans med SKR, Sobona och de övriga fackliga organisationerna som organiserar deltidsbrandmän begärt att regeringen tillfälligt undantar deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av A-kassa. Först och främst året ut och för att säkra beredskapen vid svensk räddningstjänst under pandemin.  

Vår hemställan anger att skyndsamt fatta beslut om att deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) helt ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning under 2020. En deltidsbrandman har ju oftast en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare. Många varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemins konsekvenser. När dessa ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av inkomsten som deltidsbrandman. Det leder nu till att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten, vilket försvagar Sveriges beredskapsförmåga avsevärt.

Detta är ett problem som BRF drivit i många år och genom flera utredningar och skrivelser som inte landat fullt ut och det är minst sagt angeläget.  Nyss togs frågan ur den utredning som presenterades om räddningstjänsten i framtiden av regeringen och nu gör vi ett skarpt omtag till regeringen från inblandade parter och visar gemensamt hur allvarligt detta är och blir om det inte hanteras.  Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av personalen och personalförsörjningen har varit och är en av de största utmaningarna räddningstjänsten. Det hastar, det har varit och är än värre och vi går mot sommar och dessvärre kanske mot skogsbränder.

Äntligen får vi kanske pröva detta och se vad det ger för effekter och vi har haft och har vår åsikt klar sedan årtionden. Detta är bara bra och det förenklar. Såväl hantering och administration som tillvaron för våra deltidsbrandmän då det ger möjligheter att behålla sin tjänst, öppnar för nya rekryteringsmöjligheter och inte minst, det stärker svensk räddningstjänst och höjer vår beredskap för bränder, olyckor och oönskade händelser.

Jag håller tummarna och nu är det bara att vänta på regeringens svar. // Peter Bergh Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund.