A-kassan för deltidare och information trehundraförtioelva (känns det som) och så på sidan 199 i den utredning man presenterade idag http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/06/SOU-2020_37_webb1.pdf

”Det är anställningsförhållandet i sig som gör att den sökande inte är att betrakta som arbetslös. Den som får ersättning med anledning av anställningens upphörande, t.ex. avgångsvederlag, omfattas inte av bestämmelsen, eftersom det då saknas ett anställningsförhållande. Bestämmelser av denna karaktär återfinns senare i detta kapitel. I vissa fall kan den sökande arbeta i sådan utsträckning att det är att likna vid ett heltidsarbete, utan att den sökande är anställd för heltidsarbete. Det kan t.ex. avse en timanställd som under en given månad får många arbetspass eller en sökande som har beredskapstimmar. Ett exempel på det sistnämnda förhållandet är situationen för deltidsbrandmän. I betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst12 föreslås att särskilda regler ska gälla vid prövning av bisyssla för deltidsbrandmän när det gäller beredskap och övning. Förslagen lämnas bl.a. med utgångspunkt från att den nuvarande utformningen av ALF, i synnerhet regler vid deltidsarbetslöshet, försvårar personalrekryteringen för räddningstjänsten och att tillämpningen redan i dag har problem att komma tillrätta med vad som ska gälla för deltidsbrandmän. Utgångspunkten för utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring är att inte lämna uttryckliga förslag för särskilda yrkeskategorier, eftersom sådan specialreglering ökar risken att olika yrkeskategorier får olika förutsättningar som inte är motiverade. Det innebär att tillämpningen av lagen kommer att ske utifrån en bedömning från fall till fall, baserat på bestämmelserna om att ersättning lämnas vid arbetslöshet till den som är oförhindrad att arbeta och står till arbetsmarknadens förfogande.”    

Detta lämnar en hel del att fråga om vilket vi gör och kommer göra i olika form och forum. Fall till fall är inte direkt en skrivning som upplyser. Heller. Men föga förvånade hanterar man inte specifikt en liten yrkeskategori i utredningen men en stol att ramla mellan och kunna hänvisa till (utredningen) är borta och nu blir det åter till utredningen, departement och regering.  Under tiden sägs deltidare upp och permitteras från huvudanställningen och kan inte i flera fall fortsätta som deltidsbrandmän. Vår Hemställan till regeringen var att undanta under pandemin och utreda vidare under tiden från vad som sas i utredningen och vi var oroliga för skogsbrandssäsongen. Vi har inte fått svar men vi jobbar vidare och skogen har börjat brinna. Igår var de nya skogbrandbekämpningsplanen uppe för första gången. Och helikoptrarna. Vill avsluta med det och någon bör ju han ansvar för de situationer som kan uppstå om Sverige inte kan hålla sin beredskap för räddningstjänst. Vi påtalar och driver men har inte ansvaret.

Det vilar tungt och kanske ännu tyngre längre fram på andra än BRF.  Håll i och ut och håll avstånd. // Peter