På höstens kongress kommer BRF:s nya styrelse röstas fram. Valberedningen tar emot era nomineringar redan idag, både den som nominerar och den nominerade kontaktas löpande. Valberedningen är direkt underställd medlemmarna och verkar för deras bästa.

På höstens kongress kommer BRF:s nya styrelse röstas fram. Alla medlemmar, avdelningar, klubbar, distrikt samt valberedningen får nominera sina kandidater. Styrelsen består av tio medlemmar, tre ersättare och tre revisorer, ju fler nomineringar desto bättre underlag för en stark och handlingskraftig styrelse. Diskutera gärna med dina arbetskamrater om vem ni önskar se i BRF:s kommande styrelse.

Vänta inte till september utan nominera redan idag!

Alla är välkomna i BRF:s styrelse!
Valberedningen vill gärna se mångfald bland styrelsens medlemmar. Bra om hela Sverige representeras, allt från landsbygdens mindre deltidstationer till de stora stationerna i städerna. Det är viktigt att förstå helheten i ett fackförbunds arbete och inte enbart se till sina egna frågor. Kandidaten behöver inte vara styrelseproffs utan personligheten är viktig samt att vara driven i organisationsarbete.

Här nominerar du!
Brandmännens Riksförbund
Firefighters