Härligt att detta är över och sen får vi se vad det blir i detaljerna. När de som det handlat om tillsammans står upp då händer det saker. Så många har vittnat om sig, sitt och sina organisationer och berättat konsekvenser att man insett att det var fel, rent av orimligt, att driva igenom något som var stort och fyrkantigt för alla.

Om inte reaktionerna varit som de varit från branschen hade knappast detta skett och ja, bra agerat och jobbat Sveriges brandmän och assistenter.

Bra agerat och jobbat Sveriges brandmän och assistenter!

Gällande dygnstjänstgöring kan dispens sökas men först då alla andra möjligheter till tjänstgöring är uttömda och dispensen gäller då som längst ett år i taget. Mer detaljer och sedan vartefter prövningarna testas kommer. Skönt att detta är förbi och åter bevisas devisen att tillsammans är man starka.

Länk till SKR:s pressrum
Brandfacket BRF