Hur deltidsbrandmän påverkas av de nya tolkningarna av arbetstidsdirektivet har varit och är uppe efter att BRF lagt en framställan om just det. Vår grund har varit att RiB-avtalet inte reglerar dygnsvila och inte behöver revideras men hur påverkar andra avtal RIB-avtalet och behöver det anpassas mot dem? Rekryteringsproblematiken är redan omfattande och att förändra förutsättningarna negativt skulle vara förödande för svensk räddningstjänst.   

Vi är överens i det mesta relaterat deltiden under förutsättningar att inte andra uppgörelser görs för Bilaga-R där förhandlingar fortfarande pågår och kort nu då:    

– RiB-avtalet reglerar inte dygnsvila och behöver därför inte revideras.  

– Merparten av arbetstagare anställda enligt RiB har en annan huvudarbetsgivare. Dessa arbetstagares RiB-anställning påverkas inte av nya dygnsviloregler.  

– Arbetsgivare som är både huvudarbetsgivare och arbetsgivare i RiB-anställningen behöver beakta de skärpta reglerna för dygnsvila. Framförallt behöver arbetsgivaren säkerställa att kompenserande vila kan förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan efter beredskapsperiodens slut. För att fungera i praktiken kräver detta en dialog mellan chefen på huvudarbetsplatsen och chefen i RiB-anställningen, något vi ändå förespråkar.  

– Kommuner och regioner bör fortsätta att möjliggöra för sina medarbetare att också arbeta som deltidsbrandmän.  

Alla brandmän står i fokus för Brandmännens Riksförbund

För att tydliggöra detta jobbas det nu vidare i riktat utskick/rådgivningsunderlag där målgruppen bör vara, förutom räddningstjänsten, kommuner och regioner i egenskap av huvudarbetsgivare.  

Självklart är vi också i överläggningar om märket och dess påverkan i procent mot uppräkningar i Rib-avtalet men den infon kommer senare. Vi jobbar på flera fronter och för alla brandmän så även om vi skriver om en specifik grupp av brandmän betyder inte det att en annan är glömd. Man gör så i ett renodlat branschförbund.  / Presidiet vid BRF  

Brandfacket BRF
Firefighters.se