BRF satsar hårt på att förbättra arbetsmiljön för alla brandmän i Sverige. Ett steg i detta är att utbilda våra förtroendevalda som finns ute på stationerna och på så sätt öka kompetensen och förebygga olyckor i arbetet.

Vi kan nu erbjuda våra medlemmar två utbildningstillfällen inom arbetsmiljö. De aktuella kurserna är Facklig grundutbildning för förtroendevalda steg 1 och Grundläggande arbetsmiljöutbildning för räddningstjänsten. Läs mer om dessa kurser här. Där hittar du även anmälningsformulär.

Till hösten kommer fler utbildningserbjudanden.