Efter dagens förhandling har vi inte kommit så mycket längre utan bara redovisat vårt yrkande i detalj men inte fått något tillbaka.

Vi har trots det bokat ytterligare ett datum för fortsatta förhandlingar men innan dess kommer Förbundsstyrelsen under kommande helg att fatta beslut om hur vi skall gå vidare.

Information om beslutet kommer vi att redovisa på måndag den 25 maj.

Med Vänlig Hälsning
Ulf Hägglund, Ombudsman, Brandmännens Riksförbund.