Medlarna i förhandlingen mellan Brandmännens Riksförbund och SKL/Pacta har lämnat en slutlig hemställan till parterna. Parterna ska svara söndag den 14 juni kl 20.00.

Parterna kan inte och kommer inte ytterligare kommentera medlarbudet innan svar lämnas till medlarna. Så är regelverken och inte något vi eller någon annan ”hittat på” för stunden. Däremot kommer det information dels på vår webb men även här på söndagskväll och alltså efter mötet med medlarna.

// Peter Bergh, Förbundsordförande Brandmännens Riksförbund