Just nu kommer ytterligare ett till mail med varselinformation till våra förtroendevalda.

Vi vet vad och på vilket sätt frågorna kommer och varför och här finner du som förtroendevald de mesta svaren. Varianter lokalt finns och inom vår bransch har vi ju inte ens samma namn för lika befattningar så då kan ni vända er fortsättningsvis också till konflikt@brandfacket.se naturligtvis.

BRF sprider felaktiga uppgifter i media säger vår motpart och det ska då handla om nivåerna i löneutrymmet. Vi ska ha påstått att det är väldigt låga nivåer och att vi begärt mer än vad vår motpart erbjudit. Nej men ja. Nej vi sprider inte felaktiga uppgifter och ja vi har erbjudits väldigt låga nivåer. Detta trots att vi har varit överens om att deltidsbrandmannen halkat efter sedan millenniumskiftet. Har varit alltså, och via SCB:s siffror, och inte parternas egna. Vi har, och det är offentligt numera, blivit erbjudna 2.27% för det kommande året, alltså under ett ettårigt avtal. På löner som ligger totalt, inklusive beredskapstid där du 24/7 under cirka 200 timmar i månaden ska kunna infinna dig på jobbet, på din brandstation, inom 5 minuter. Löner inkluderande även larm/övning/utbildning/semesterersättningen och kort allt, före skatt, på cirka 6500 kronor i månaden. 2.27% påslag ger då en ökning med 147,50:- i månaden och det, det tycker vi är lågt. ( Säters kommun skrev i sin senaste rekrytering att där tjänar en deltidsbrandman i genomsnitt ca 70 000 kronor/år och det blir 5833 kronor/månaden och ger då vid 2.27% påslag 132,40:-/månaden eller 1588:- på ett år. Före skatt.)

Man kan inte jämföra och tro vi hanterar normala heltidsavtal, vanliga arbetstidsmått och vanliga heltidslöner i detta avtal utan här det handlar om en väldigt speciell tjänst med hög bundenhet och inte låga löner utan väldigt låga löner. Tycker vi. Och då är det vår plikt mot våra medlemmar och för en bransch i kris att berätta det. Alltså sanningarna.

Sen så förhandlar huvudarbetsgivarorganisationerna SKL/Pacta centralt om detta och representerar då landets räddningstjänstorganisationer men nu när de hamnat under vårt varsel uppmanar man nu lokala arbetsgivare att begära överläggningar. För att tydliggöra vårt varsel. Är inte det en uppgift för de centrala parterna som hamnat i detta och sen informera i respektive sida vilket vi vet sker och vore det inte enklare och hur tänker man här? Jodå, vi förstår. Det handlar om att leta fel och brister och att ”provtrycka och pressa” och nu helt plötsligt är då de lokala organisationerna och kommunerna intressanta och får vara med. Hos oss har de varit med hela tiden. En del lokala arbetsgivare är med nu till den milda grad att de kallar till överläggningar först relaterat vårt varsel och sen påstår att man inte mottagit något varsel. Märkligt. ”-Gör si och gör så och vi håller då BRF sysselsatta” kanske någon tänkt.

Än märkligare är då att vår centrala motpart inte anser att man skall begära dispenser lokalt för de ska då gå via dem eller inte alls. Överläggningar om varslet och hur det slår lokalt det uppmanas de lokala till men hur det slår och om det finns risk för problem då får man inte agera och begära en dispens utan det förbehåller sig SKL/Pacta rätten till. Centralt och i Stockholm vet man då bättre än ni lokalt. Okey, och jag som trodde vi hade kommunalt självbestämmande och att ledningen i räddningstjänstorganisationen lokalt själva bäst kunde bedöma hur ett varsel mot sin organisation slår. Därför har vi varslat i god tid och har då ett delat ansvar i eventuella följder som vi ser det. Söker man inte en dispens anser man inte det är några problem kort.

Varför har så många deltidsbrandmän sagt sig tröttnat på detta och avvaktar sin uppsägning och ser detta som sista chansen? Varför har några organisationer en omloppstid på deltidsbrandmannatjänsterna numera på 3 år?

Man söker med ljus och lykta och lockar in, testar/utbildar och får då äntligen en vakans uppfylld och så slutar deltidsbrandmannen inom 3 år. Vad kostar det och bara i utbildning för räddningstjänsten? Jo vi har de siffrorna med och vore det inte bättre att förvalta den investeringen bättre och då pratar vi ekonomi. På riktigt.

Vi har bara sagt och kommer fortsätta at säga hur det är och hur vi befarar det blir om inget sker nu och varslet är då en sista varning. En sista varning för att detta skall få den uppmärksamheten det förtjänar. Hade bra på er och tack, nä TACK för allt stöd och vilken fantastisk medlemsutveckling vi har. Härligt.

// Peter Bergh, Förbundsordförande för Brandmännens Riksförbund