Hej på er, händer det något eller har de där centrala BRF:arna svikit oss och tagit semester? Jo det händer saker, läs vi förhandlar och vrider och vänder och försöker hitta lösningar och vi har inte semester.

Vi har beredskapslistor och planer över hela sommaren. Sen är det så av flera anledningar att så länge vi känner att det går vidare kommer vi inte att lägga ett nytt varsel utan låter det som ligger verka vidare. För allt fler värker det vidare i meningen göra ont nu vilket mängden av problem och övertramp som kommer till oss visar. Tydligt. Jo vi vet att andra klara detta bra med men vi ser hela Sverige och en del organisationer som minst sagt knäar så fortsätt att rapportera bara.

Vi hanterar detta nu, sen och senare och allt sorteras och nyttjas när det är strategiskt rätt och riktigt att ta det. En del slår sig själva på tummen när det gäller hot, risk och då inte minst ytterst sina egna handlingsplaner och andra prioriterar lite märkligt eller rent av extremt konstigt. Detta har lite lätt skrivits fram till några Länsstyrelser, MSB och kommer senare, när vi nu ser och anar vidden av problemen och det blir mycket intressant. Även det faktum att vi på sina håll ser vilka som egentligen bestämmer, Räddningschefen med sitt myndighetsansvar och med det mandat vi och många med oss trodde den funktionen hade i att säkerställa skyddet för sitt område, eller någon annan kommunal tjänsteman.

Åter till början av denna info:
Om det lagda varslet inte räcker till riktiga förhandlingar då läggs ett nytt och vi har förberett detta sedan länge. Det handlar alltså om att kunna trycka på mer för att få en eller en bättre förhandling och just nu är vi i förhandling. Vi förhandlar och intensivt nu men under den tiden kan vi inte kommentera så mycket i själva förhandlingen av många skäl men kort: Titta på bilden, en smärtskala, som får visa att vi har gått från 9-10 till att vara i 6-7 nu, i själva förhandlingen kan man kanske säga. Vi återkommer.

Håll i och ut, det kan bara bli bättre.

// Peter Bergh, Förbundsordförande BRF