Den största fackföreningen för brandmän i Spanien är nu medlemmar i European Firefighters Alliance, (EFFUA).
European Firefighters Unions Alliance (EFFUA) är en internationell allians av oberoende fackföreningar som representerar brandmän i Europa. BRF representerades av vår ordförande tillika vice president i EFFUA och av vice ordförande Mikael Svanberg tillika generalsekreterare i EFFUA. På mötet presenterade EFFUA, hur olika länder är organiserade och vår svenska modell. Hälsa och yrkesrelaterade cancerfrågor diskuterades och vidare fanns ett stort intresse över kvinnliga brandmän och hur Sverige har hanterat dessa frågor. Ett fortsatt arbete skall omedelbart fortsätta relaterat detta.
”Brandmännen i CCOO vill medverka till att skapa samordning och gemenskap och ser genom detta en plattform och ytterligare en röst att påverkar införandet av de regelverk som tillämpas i EUROPA och Spanien. Från EU skapas många lagar genom direktiv som sedan införlivas i Spanien. Vi anser att det är angeläget att upprätta denna typ av samordning och deltagande för att försvara intressen hos yrkesverksamma inom olika räddningstjänster, samt att fortsätta att försvara allmännyttiga tjänster. Vi tror att detta förbättrar våra möjligheter att ge medborgarna bättre service ”, säger Jose María Monzón, ansvarig för och samordnare för brandmän i CCOO .